Banner Jasenská Dolina
Ponuka pre školské lyžiarske kurzy - celodenný lístok 5 €
Banner Jasenská Dolina
Zimná sezóna 2016/2017 sa pomaly blíži. Tešíme sa na Vás !
Banner Jasenská Dolina
Sezónne neprenosné skipasy už v PREDAJI !!!
Stav vlekov
Sneh: 
---
Podmienky: 
---
vlek A | TATRAPOMA H60
vlek B | TATRAPOMA F10
vlek C | TATRAPOMA F10
vlek D | TATRAPOMA S
vlek E | TATRAPOMA S
vlek F | LPVE-snowtubing
lanovka G | SF4 ENTERPRISE
vlek H | TATRAPOMA H80
V prevádzke
Mimo prevádzky
Profil strediska >>>

Zima 2015/2016

LYŽIARSKE STREDISKO JASENSKÁ DOLINA - KAŠOVÁ
Cenník lístkov 2015/2016
OBDOBIE do 23.12.2015 24.12.14--06.01.16 07.01.16--13.03.16 od 14.3.2016
DRUH LÍSTKA      dospelý         dieťa *       dospelý        dieťa *       dospelý        dieťa *    dospelý              dieťa *
DENNÝ
9,00-16,00
 12,90 €           8,90 €          18,90 €           13,90 €       16,90 €       11,90 €     11,90 €   8,50 €
 
5-HODINOVÝ 12,00 € 8,50 € 18,00 € 13,00 € 16,00 €  11,00 € 11,00 € 8,00 €
4-HODINOVÝ 11,00 € 8,00 € 16,00 € 12,00 € 14,00 € 10,00 €  9,00 € 6,50 €
3-HODINOVÝ 9,00 € 6,50 € 14,00 € 10,00 € 12,00 € 8,50 € 8,00 € 5,50 €
2-HODINOVÝ 7,00 € 5,00 € 11,00 € 8,00 € 10,00 € 7,00 € 6,00 € 4,00 €
1-HODINOVÝ
15.00 - 16.00,                                            19.00 - 20.00
5,00 €  3,50 € 8,00 € 5,50 € 7,00 € 5,00 € 5,00 € 3,50 €
                    
VEČERNÝ
16,30--20,00
mimo prevádzky 14,00 € 10,00 € 11,00 €  8,00 € 7,00 € 5,00 €
 
1 JAZDA  
Vleky do 200m 1,00 € 1,50 € 1,50 € 1,00 €
Vleky nad 200m 1,50 € 2,50 € 2,00 € 1,50 €
Lanovka 2,20 € 3,50 € 3,00 € 2,10 €
Snowtubing 5 jázd   mimo prevádzky 2,50 € 2,50 €  mimo prevádzky
Snowtubing 10 jázd 4,50 € 4,50 €
2-dňový   34,90 € 22,90 € 30,90 € 20,90 € 18,90 € 12,90 €
3-dňový   50,90 €  31,90 € 44,90 €  28,90 € 27,90 € 17,90 €
4-dňový    63,90 € 40,90 € 55,90 € 35,90 € 33,90 € 21,90 €
5-dňový   75,90 € 48,90 € 65,90 € 42,90 € 40,90 € 26,90 €
6-dňový   85,90 € 55,90 € 75,90 € 49,90 € 48,90 € 31,90 €
7-dňový   95,90 € 61,90 € 85,90 € 55,90 €  55,90 € 35,90 €
Cena lístka nezahŕňa zálohu za čipovú kartu - 5 €
LYŽIARSKE STREDISKO JASENSKÁ DOLINA - LEHOTA
Cenník lístkov 2015/2016
 
OBDOBIE do 23.12.2015 24.12.15--06.01.16 07.01.16--13.03.16 od 14.3.2016
DRUH LÍSTKA dospelý dieťa * dospelý      dieťa *  dospelý     dieťa * dospelý dieťa *
VLEK mimo prevádzky   mimo prevádzky
1 jazda 2,00 €    2,00 €  2,00 €      2,00 €      
5 jázd 6,00 €   4,00 €  6,00 €     4,00 €
10 jázd 10,00 € 8,00 €  10,00 €    8,00 €

 

PARKOVANIE ZADARMO!!!

Zľavy :

*) zľavnený lístok platí pre deti od 4 do 15 rokov (narodené od 1.5.2001), osoby s  preukazom ZŤP, seniori - osoby do dátumu  narodenia 30.4.1955. Pre uplatnenie nároku je nevyhnutné predložiť preukaz totožnosti, preukaz ZŤP, dieťa - preukaz poistenca.

Dieťa mladšie ako 15 rokov je poviné nosiť ochrannú lyžiarsku prilbu.

1. Deti do 4 rokov ZADARMO - pre uplatnenie zľavy je zákazník povinný predložiť preukaz poistenca

 

2. 20 % pre držiteľov karty "Rodinný pas Jasenská dolina". Zľava platí na všetky typy lístkov okrem jednotlivých jázd, registrácia možná v Infocentre - zľava platí len pre stredisko Kašová

   
3. 20 % pre držiteľov preukazov Karta mládeže EURO 26, preukaz ITIC,ISIC -zľava platí na všetky typy lístkov (okrem jednotlivých jázd) po predložení platného preukazu. 
zľava platí len v stredisku Kašová


4. V prípade vyzvania obsluhou dopravných zariadení je návštevník povinný preukázať sa platným lístkom. Pokiaľ obsluha zistí, že návštevník jazdí na neplatný alebo neoprávnene zľavnený lístok, tento mu bude odobratý bez nároku na vrátenie cestovného. Táto povinnosť platí aj pre držiteľov sezónnych lístkov.

5. Prevádzkovateľ môže poskytnúť aj iné typy zliav po vzájomnej dohode.UPOZORNENIE!


* Všetky druhy lístkov sú neprenosné! V prípade porušenia tohto usmernenia je prevádzkovateľ oprávnený lístok odobrať bez nároku vrátenia peňazí !

* Cena lístka nezahŕňa zálohu za skipas 5,- €. Záloha sa vracia priamo v pokladni alebo v Informačnom centre strediska.