banner-zima-jased-2022-slim

Informácia o zadaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác pre OZ Jasenská dolina

P.č. Deň zverejnenia Predmet zákazky Dohodnutá cena zákazky (v € bez DPH) Termín zadania zákazky (uzatvorenia zmluvného vzťahu)
1.
13.08.2013
stavba tradičnej drevenej koliby a senníkov
14 560,00 €
19.08.2013
2.
13.08.2013
vytvorenie chodníka s rozprávkovými zastaveniami
24 700,00 €
19.08.2013
3.
14.10.2013
realizácia podujatí
10 000,00 €
18.10.2013