banner-zima-jased-2022-slim

Realizácia mikroprojektu „Chodník rozprávkovým lesom“, kód mikroprojektu: SK/FMP/09/019  v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013.

Hlavný cieľ mikroprojektu:

Hlavným cieľom projektu je rozvoj a zvýšenie spolupráce medzi komunitami na oboch stranách hranice, zlepšenie socio-kultúrneho a hospodárskeho rozvoja, posilňovanie vzájomnej spolupráce.

Špecifické ciele mikroprojektu:

Špecifický cieľ 1: Zlepšiť spoluprácu v cezhraničnom regióne formou budovania trvalého priateľstva medzi obyvateľmi mikroregiónov, zvýšiť počet cezhraničných stretnutí detí a mládeže a rozšíriť ich vedomosti v oblasti tradičných a novodobých česko-slovenských rozprávok, spoločnej kultúry, histórie a remesiel našich predkov.

Špecifický cieľ 2: Spoločná propagácia kultúrneho a historického bohatstva mikroregiónov.

Špecifický cieľ 3: Spoločné plánovanie a realizácia aktivít v cestovnom ruchu.

Špecifický cieľ 4: Podpora cestovného ruchu.