banner-zima-jased-2022-slim

V lete je Jasenská dolina navštevovaná predovšetkým milovníkmi horskej turistiky ( značené turistické chodníky a východiská pre vysokohorské túry na hrebeň Veľkej Fatry ), cykloturistiky ( v r.2000 boli sprístupnené a vyznačené cykloturistické trasy ) a horské prostredie dáva možnosť aj pre oddych , na regeneráciu síl. Spoločnosť Jased s.r.o. v letnom období prevádzkuje od mája do októbra počas víkendov je v prevádzke BIKEPARK Jasenská dolina a lanovka. Okrem toho na Kašovej sú k dispozícii ohniská a  pre deti je vybudovaný areál detského ihriska. V posledných rokoch sú v tomto stredisku organizované počas leta detské tábory a školy v prírode pre deti z priemyselných oblastí., spoločenské akcie pre návštevníkov.

Veľká Fatra  je národným parkom od roku 2002. Patrí medzi najkrajšie slovenské pohoria. Rozprestiera sa od Banskej Bystrice po údolie Váhu . Podstatná časť pohoria sa nachádza v regióne TURIEC. Typické pre turčiansku stranu Veľkej Fatry sú jej dlhé doliny a vo vápencoch vytvárajú kaňonovité úseky.

Vo Veľkej Fatre sú možnosti pre turistiku vysokohorskúrekreačnú , cykloturistiku , ponúka krásne vyhliadkové body  zo svojho hrebeňa. Najkrajšími dolina sú Gaderská a Blatnická. Svoje čaro majú aj tiché doliny Belianska, Kantorská, Necpalská.

Značené turistické chodníky a východiská pre vysokohorské túry na hrebeň Veľkej Fatry:

Východiskové miesto :  BELÁ – DULICE

Zelená značka:
Belá-Dulice – Havranovo /2hod./ – Chata pod Borišovom /4hod./
Opačný smer   Chata p.Borišovom – Belá /3hod./

Žltá značka:
Belá – Dulice – Slavková dolina /20 min./ -Lysec /3hod./
Opačný smer  Lysec – Belá-Dulice /2hod. 30min./

Modrá značka:
Belá-Dulice – Chata Lysec /45 min./- začiatok holí /2 hod./ – Lysec /3 hod./- Malý Lysec /4hod. 30min./
Opačný smer: Malý Lysec – Belá-Dulice /4 hod./

Región TURIEC (Žilinský kraj), známy bohatou históriou a prírodnými krásami a nachádza v strednej až severozápadnej časti Slovenska. Je známy aj ako Turčianska záhradka. Na severe a západe ju ohraničuje MALÁ FATRA, ktorú rieka Váh rozdeľuje na časť Krivánsku a časť Lúčanskú, na juhu KREMNICKÉ VRCHY a ŽIAR a na východe pohorie VEĽKÁ FATRA.

Turiec je charakteristický svojimi hlbokými lesmi, dolinami, zarybnenými riekami, čerstvým vzduchom , termálnymi prameňmi, bohatou flórou a faunou.

Turiec ponúka veľa možností pre oddych – turistika, cykloturistika, zimné športy, kúpanie, rybolov, poľovníctvo, poznávanie histórie, folklórnych tradícii.

Centrum regiónu je mesto MARTIN  s bohatou históriou a množstvom národno-kultúrnych pamiatok a inštitúcií:
Matica Slovenska, Národný cintorín, Turčianska galéria, Slovenské nár.múzeum, Múzeum slov.dediny – najväčšia expozícia tradičnej architektúry v prírode na Slovensku. 

Ponúkame horúce tipy na nielen horúce letné dni

NORDIC WALKING – Belianskou dolinou a náučným chodníkom Vôdky (Jasenská dolina)

Náučný chodník je sprístupnený od roku 2009 a je spojnicou medzi obcou Belá-Dulice  a strediskom Jasenská dolina-Kašová. Okrem poznávacej a náučnej funkcie je jeho využitie ideálne pre rekreáčno-športové aktivity, medzi ktoré patri, v posledných rokoch populárny nordic walking.

Stačí len vziať paličky a vyraziť. Ak paličky nemáte, môžete si ich zapožičať v Informačnom centre v Jasenskej doline, kde získate všetky potrebné informácie o turistických možnostiach v okolí. 

V Informačnom centre máte môžnosť vybaviť sa turistickými mapami a cyklosprievodcami, prípadne odniesť si na pamiatku suvenír.